• ĮMONIŲ STEIGIMAS
  • MOKESTINĖS IR FINANSINĖS APSKAITOS VEDIMAS
  • PIRKIMŲ IR PARDAVIŲ REGISTRAVIMAS
  • KASOS IR BANKO DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS
  • ILGALAIKIO TURTO APSKAITA IR NUSIDEVĖJIMO SKAIČIAVIMAS
  • KOMANDIRUOČIŲ APSKAITA
  • AKCININKŲ SĄRAŠO TEIKIMAS PER JADIS SISTEMĄ